A-5a Kvarts i respirabelt damm på filterprov (FTIR)

Parameter: Rapporteringsgräns:
kvarts 5 µg/filter

Paketinfo

Pris: 580 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Partiklar/asbest/fibrer/mögel
Provkärl: filter till föravskiljare (ovägda/vägda), 25/37 mm (i monitor för damm, kvarts, metall)
Metod: FTIR
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Rekommenderat flöde vid provtagning är 2.2 - 2.5 liter/min och provtagningstid 8 tim.
Både totalmängd och koncentration rapporteras då luftvolym anges.