Cr(VI) i inhalerbart damm på filter

Parameter: Rapporteringsgräns:
Cr6+, krom(VI) 0.3 µg totalt

Paketinfo

Pris: 770 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Provkärl: PVC-filter i monitor för inhalerbart damm, 25 mm (för sexvärt krom) inkl. provhållare
Ackreditering: Nej