OJ-4b Ftalater (13 st) i jord, slam och sediment

Parameter: Rapporteringsgräns:
dimetylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
dietylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-propylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-butylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-butylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-pentylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-n-oktylftalat (DNOP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 0.05 mg/kg torrsubstans
butylbensylftalat (BBP) 0.05 mg/kg torrsubstans
di-cyklohexylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans
di-iso-decylftalat (DIDP) 10 mg/kg torrsubstans
di-iso-nonylftalat (DINP) 10 mg/kg torrsubstans
di-n-hexylftalat 0.05 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.