OJ-19a1Q Tennorganiska föreningar, TBT i jord, slam och sediment (låg rapporteringsgräns)

Parameter: Rapporteringsgräns:
tributyltenn (TBT) 0.0002 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 3 675 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 2 g torrsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja