M-1c/MS-1 Tillägg: Hg 0.04 mg/kg TS

Parameter: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 255 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C och lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord. (Halterna korrigeras till TS 105°C.)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja