MG-2/M-5 Tillägg: selen

Parameter: Rapporteringsgräns:
Se, selen 1 mg/kg torrsubstans