MG-2 + Sb Metaller i avfall

Parameter: Rapporteringsgräns:
LOI 1
summa oxider
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
TiO2
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.08 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.5 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 20 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 4 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

Paketinfo

Pris: 1 810 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Laktester
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: För bestämning av As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn torkas provet vid 50°C och upplöses i salpetersyra/saltsyra/fluorvätesyra i sluten teflonbehållare i mikrovågsugn. Övriga ämnen bestäms efter smältning med litiummetaborat följt av upplösning i utspädd salpetersyra.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Se mer information om laktester och analys av avfall.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Loss on ignition (1000°C)