ICH-Q3D Metallföroreningar i flytande läkemedelssubstanser

Parameter: Rapporteringsgräns:
Ag, silver
As, arsenik
Ba, barium
Cd, kadmium
Co, kobolt
Cr, krom
Cu, koppar
Hg, kvicksilver
Li, litium
Mo, molybden
Ni, nickel
Pb, bly
Sb, antimon
Se, selen
Sn, tenn
Tl, tallium
V, vanadin
Au, guld
Pd, palladium
Pt, platina
Ir, iridium
Rh, rodium
Ru, rutenium
Os, osmium

Paketinfo

Pris: 4 570 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Läkemedel
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 ml
Metod: Analys med ICP-SFMS efter tre separata uppslutningar
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Vialerna måste sändas kylda till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Elementuppsättningen kan anpassas efter analysbehov. Kontakta ALS Scandinavia för mer information.
Tilläggskostnad för analys enligt GMP: + 50 %, dock minst 750 SEK/prov
ALS Scandinavia AB har ingen generellt validerad metod utan erbjuder metodvalideringar mot förfrågan.
Rapporteringgräns varierar beroende på provmatris.