L-3a Grundämnen i fasta prover

Parameter: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.08 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.01 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Ni, nickel 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Rabattgrupp: 5
Provtyp: Fasta prov
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Rapportering kan på begäran ske i µg/tablett. Enstaka element från paket L-3a/L-3b, pris per prov: 790 kr. L-3a/L-3b kan kompletteras med ytterligare grundämnen. Pris 1:a grundämnet: 315 kr, därefter 160 kr/element. Vissa element fordrar separat uppslutning och/eller analys, då tillkommer 315 SEK.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
ALS Scandinavia AB har ingen generellt validerad metod utan erbjuder metodvalideringar mot förfrågan.