På begäran från våra kunder kan vi med glädje meddela att vi nu kan erbjuda kortare leveranstider för skaktester, framförallt när det gäller expresslakningar.
 

ALS i Danderyd är numera ackrediterade för klorid, sulfat, fluorid och DOC i lakvatten vilket gör att vi kan korta ledtiderna för skaktesterna. Analysmetoderna är nya för klorid, sulfat och fluorid. Metoderna är validerade, ackrediterade och visar god överensstämmelse med de tidigare metoderna. 

Rapporteringsgränserna kommer att vara något förhöjda jämfört med tidigare. Det påverkar dock inte möjligheten att jämföra resultaten med de gränsvärden och ringa riskvärden som finns idag då dessa är betydligt högre. För analyser av DOC sker inga förändringar.

De tidigare metoderna kommer att finnas kvar för skaktester och/eller perkolationstester som ingår i grundläggande karakterisering. Även för lakvatten där fenolindex eller TS för lösta ämnen analyseras kommer de tidigare metoderna att användas.

Snabbast svarstid är fyra dagar för enstegslakningar och fem dagar för tvåstegslakningar, beräknat från provets ankomst laboratoriet. Svarstiden kan komma att förlängas om extra provberedning utöver siktning krävs.

Kontakta alltid laboratoriet i Luleå innan prover för expresslakningar skickas.


Läs mer:

Våra analyspaket

Laktester - information
 


Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss:

E-post: info.lu@alsglobal.com
Tel: 0920-28 99 00