Vid ALS Scandinavias laboratorium i Luleå har vi investerat i ett helt nytt renrumslaboratorium för provpreparering av inkommande vattenprover, WaterRoom. Detta är ett renrumslaboratorium specialdesignat för kontaminationsfri preparering av vattenprover. All utrustning i laboratoriet är ny och anpassad för preparering och analys av vattenprover.  

På vattenlabbet använder vi oss av tekniken ”aliquoting”, vilket innebär att vattenprover, direkt vid ankomsten till laboratoriet, delas in i delprover i specifika provrör beroende på vilken analys som ska utföras. Provrören går sedan direkt till analysinstrumenten.

Aliquoting-tekniken medför minimal kontaminationsrisk och effektiviserar prepareringsprocessen för vattenprover. Detta resulterar i en ökad generell kapacitet inom vattensegmentet.

Ökad effektivitet ger kortare svarstider
Det nya vattenlabbet ger oss möjlighet att korta våra svarstider för expressanalyser. Vi erbjuder nu SameDay-analyser för samtliga analyspaket för metaller i vatten. SameDay innebär att vi rapporterar ut analysresultat samma dag om provet inkommer till laboratoriet i Luleå senast kl. 09:00. Observera att SameDay-analyser alltid måste förbokas. 
 

Ett första steg i ALS satsning, fortsättning följer!
Denna effektivisering är det första steget i ALS övergripande satsning på vattenanalyser. För tillfället arbetar vi med nästa steg i att förbättra våra vattenanalyser och under detta kvartal förväntas vi kunna presentera vad denna övergripande satsning innebär. 

Har du några frågor eller vill veta mer om vårt arbete?
Kontakta oss gärna:
E-post: info.lu@alsglobal.com
Telefon: 0920-28 99 00
 

Läs om våra vattenanalyser här!