ALS har ett stort utbud av paket för analys av bekämpningsmedel (pesticider). Vi erbjuder dels analyspaket som är specialanpassade efter verksamhetsområdet, men även screeningpaket där omkring 300 ämnen ingår.

Bekämpningsmedel (pesticider) som spridits från verksamhetsområdet till t.ex. grundvatten, ytvatten eller sediment kan innebära risk för skador på människors och djurs hälsa samt påverka den omgivande miljön negativt. ALS erbjuder ett stort utbud av analyspaket för bekämpningsmedel i bl.a. jord, sediment och vatten. Våra specialanpassade paket innehåller ämnen anpassade efter bekämpningsmedlets användningsområde, t.ex:

  • Banvallar
  • Hamnområden
  • Handelsträdgårdar

Utöver våra specialanpassade paket erbjuder vi screeninganalyser för jord, slam, sediment och vatten. Dessa analyspaket innehåller ungefär 270 ämnen för jord, slam och sediment samt ungefär 300 ämnen för vatten.

Förmågan till spridning varierar mellan olika bekämpningsmedel beroende på deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Faktorer som nedbrytningstid, lättflyktighet och vattenlöslighet påverkar sannolikheten för spridning. Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i analyser av exempelvis ytvatten och analyser på bottensediment från havsbottnar kan visa på höga halter bekämpningsmedel.


LÄS MER


VÅRA ANALYSPAKET


Kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna med analys av bekämpningsmedel oavsett om det gäller vatten, jord eller sediment.

E-mail (offertförfrågan): sales.lu@alsglobal.com

E-mail (frågor och information): info.ta@alsglobal.com

Telefon: 08-527 752 00