Vi har glädjen att meddela att ALS Scandinavia har förvärvat Swecos verksamhet Geolab. Övertagandet gäller från och med den 1 juli 2021 och innebär att Geolab nu drivs i ALS Scandinavias regi i samarbete med de anställda från Geolab.

ALS Geolab utför kvalificerade geotekniska analyser, analyser av växt- och anläggningsjordar och miljöanalyser av förorenad mark. Laboratoriet är specialiserat på ingående undersökningar av markförhållanden, från yta till berggrund, med hjälp av moderna instrument och hög kompetens.

Vi på ALS hoppas och tror att förvärvet av Geolab ska vara till fördel för dig som kund. Genom att utveckla verksamheten har vi möjlighet att kunna erbjuda ett ännu större utbud av analyser och hitta lösningar anpassade för ditt projekt i större utsträckning.

Initialt kommer verksamheten utgå ifrån de nuvarande lokalerna på Rålambsvägen 13 i Stockholm, där analyserna för geoteknik, växt- och anläggningjordar utförs.

Miljöanalyserna kommer utföras på ALS Scandinavias ackrediterade laboratorium i Danderyd, där dessa analyser utförs rutinmässigt sedan många år tillbaka.

Vi har redan påbörjat ett arbete med att flytta verksamheten och de anställda till våra lokaler i Danderyd.

Information om ALS Geolab och våra analyser hittar du här: www.alsglobal.se/geolab Gå gärna in och läs mer om våra nya analyser. Vill du redan nu diskutera något projekt eller har funderingar är du är varmt välkommen att kontakta oss:

Johan Englöf (gruppchef, ALS Geolab):
E-post: 
johan.englof@alsglobal.com
Telefon: 070-364 74 37

Karl Josefsson (säljchef, ALS Danderyd):
E-post:
karl.josefsson@alsglobal.com
Telefon: 08-527 752 19

E-post ALS Geolab: geolab@alsglobal.com
Telefon ALS Geolab: 070-639 48 95