Från och med 28 oktober 2018 träder skärpta regler i kraft gällande gränsvärden för bly i leksaker i EU:s medlemsländer. Gränsvärdena sänks kraftigt för hur mycket bly som får avges från leksaker, vilket innebär ett ökat skydd för barns hälsa. 


Bly är ett mycket giftigt ämne och kan ge skador på nervsystem samt påverka inlärningsförmågan. Barn och foster är särskilt känsliga.

Kemikalieinspektionen anger att det i EU:s leksaksdirektiv finns tre gränsvärden för hur mycket bly som får frigöras från olika typer av leksaksmaterial. 
- Gränsvärdet för bly i torrt leksaksmaterial sänks från dagens 13, 5 milligram per kilo till 2 milligram per kilo.
- Gränsvärdet för hur mycket bly som får avges från vätskor sänks från 3,4 till 0,5 milligram per kilo
- Gränsvärdet för bly i avskavt leksaksmaterial sänks från 160 till 23 milligram per kilo.

ALS Scandinavia kan hjälpa dig att analysera bly och andra metaller i leksaker samt metaller i polymerera Följ länkarna för mer information om våra analyspaket eller kontakta oss för mer information.