ALS Scandinavia AB kan stolt presentera vårt nya analyspaket för ackrediterad analys av 67 metaller i polymera material: I-5.
Vi erbjuder nu ackrediterade analyser av polymera material efter uppslutning med SRC-teknik, UltraClave

SRC är förkortning för ’single reaction chamber’ och betyder att uppslutningen sker i en reaktionskammare. Detta innebär att varje kärl och material temperatur- och trycksätts individuellt, och uppslutningsförloppet kan noggrant övervakas och utvärderas. 

Denna nya teknologi innebär också signifikant förbättrad uppslutningskapacitet och ger kvantitativt utbyte även för väldigt motståndskraftiga material. Implementering av vår UltraClave i rutinmässig produktion innebär därigenom att vi placerar ALS i yttersta frontlinjen inom kemiska analyser av motståndkraftiga material.

Vänligen kontakta vårt laboratorium i Luleå om ni önskar mer information eller har frågor kring den nya metoden.