ALS Scandinavia AB är nu stolta att kunna erbjuda ackrediterade analyser av 68 grundämnen i blod, serum, plasma och urin.

 

Mätningar av metallhalter i kliniska prover är nödvändigt inom flera olika områden såsom medicin, yrkesmedicinska studier och forskning. På grund av vissa elements höga toxicitet så är det ofta nödvändigt att kunna mäta dessa vid mycket låga nivåer. ALS Scandinavia AB har närmare 15 års erfarenhet av att analysera humanbiologiska matriser med högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) och vi är nu glada att kunna erbjuda ackrediterade analyser av 68 element i blod, plasma, serum och urin.