ALS erbjuder analys av jod i urin enligt ackrediterad metod. Analys utförs med högupplösande ICP-MS (ICP-SFMS) i alkaliskt medium. Ackrediterad analys avser urin från såväl humant som animaliskt ursprung. ALS Scandinavia erbjuder även ackrediterad analys av ytterligare 67 metaller i kliniska prover.

I tillägg till analystjänsten så erbjuder även ALS utskick av kontrollerade provkärl samt provtagningsinstruktioner

Klicka här för att se våra analyspaket.

Teknisk information

Parameter LOQ Normal svarstid ISO 17025 ackreditering
I, jod 10 µg/l 6-10 arbetsdagar Ja

Varför jod i urin?
Jod utsöndras via urinen. Ett för lågt intag av jod via kost kan ge ett brett spectrum av hälsoeffekter kallade IDD (iodine deficiency disorders). IDDs inkluderar bland annat hämmad tillväxt hos barn, minskad fertilitet och hjärnskador.