Vi har tagit fram vår första nordiska klimatrapport och arbetar aktivt med att minska våra utsläpp för att bli klimatneutrala med avseende på scope 1, 2 och 3. 
 

Vår GHG Emission Controller har nyligen tagit fram vår första nordiska klimatrapport. Vi följer GHG-protokollet (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) för att beräkna hur stora våra utsläpp är och var de är som störst inom verksamheten. Rapporten gör att vi kan ta fram långsiktiga reduceringsmål och vidta åtgärder och detta är ett arbete som vi redan har påbörjat. Genom att identifiera våra utsläppskällor har vi kunnat utföra åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser och detta är ett arbete som kommer att fortsätta.

Vi är redan klimatneutrala med avseende på direkta utsläpp från verksamheten (scope 1) och energi som köps in till verksamheten (scope 2). Vi vill gå ett steg längre och även bli klimatneutrala med avseende på de indirekta utsläpp som genereras från våra aktiviteter (scope 3).

Vår vision är att vara helt klimatneutrala år 2035.

Vi har redan utfört flera åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser och våra ansträngningar har gett resultat. Vi har exempelvis minskat våra utsläpp inom scope 1 och scope 2 med 42% från år 2020.

 

 Wow! Eller till och med dubbelt Wow!
Läs nyhetsbrevet från vår nordiska VD som handlar om klimatrapporten och vårt arbete för klimatneutralitet:


 

Klimatvänlig sommarläsning från vår nordiska VD

Här kan du läsa brevet i webbläsaren

 

Wow! Eller till och med dubbelt Wow!

-Wow! Vår nordiska GHG Emissions Controller, Majken Loeyche, har skrivit vår allra första nordiska klimatrapport, den tycker jag är fantastisk!

-Wow! Våra nordiska ALS-siter har lyckats minska våra beräknade emissioner med 18,4% från 2020 till 2022!

Med dessa dubbla ”Wow!” vill jag introducera vår första nordiska klimatrapport och vårt aktiva arbete med att minska vårt klimatavtryck.

Läs klimatrapporten i sin helhet, en utmärkt läsning för lata semesterdagar i hängmattan.
 
Rapporten, som utförts enligt GHG-protokollet, presenterar det beräknade utsläppet av växthusgaser för vår verksamhet med hänsyn till den data vi har idag. Denna data kommer framöver att utökas allteftersom vi kartlägger fler utsläppskällor. Genom att identifiera våra utsläppskällor har vi kunnat utföra åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser och detta är ett arbete som kommer att fortsätta. 

Vi är faktiskt redan idag klimatneutrala med avseende på våra direkta utsläpp (scope 1) och den energi som köps in till verksamheten (scope 2). Vi vill ta vår klimatneutralitet ett steg längre och bli klimatneutrala även med avseende på de indirekta utsläpp som genereras från våra aktiviteter (scope 3). Vår vision är att vara helt klimatneutrala 2035. 

Identifiering av utsläppskällor och resultat av åtgärder

Vi har redan genomfört flera åtgärder för att minska våra CO2-utsläpp:

•    Elektrifierat en stor del av vårt logistiknätverk genom att investera i elbilar.
•    Ersatt en stor del av vår energiförsörjning med förnybar elektricitet.
•    Drivit digitaliseringsprojekt där vi kommit långt i arbetet.
•    Utökat analyskapaciteter lokalt. 

Vi är stolta över att kunna visa att våra åtgärder ger resultat och att våra utsläpp faktiskt minskar. Vi har från 2020 minskat våra utsläpp från scope 1 och scope 2 med hela 42%. Räknar vi in utsläppen från scope 3 har våra beräknade utsläpp minskat med 18,4 %. 

Vad sker framöver inom vårt utsläppsminskande arbete?

Våra mål för den närmaste tiden är ambitiösa. 2025 är målsättningen att ha minskat våra utsläpp från transporter med 85% och utsläppen från scope 1 och scope 2 med 50%.

Några av de svåraste utmaningarna ligger framför oss och det krävs hårt arbete för att nå vår vision. Idag har vi identifierat alla utsläpp inom scope 1 och scope 2. En av de största utmaningarna är minskningen av växthusgaser från scope 3 och där arbetar vi nu med att kartlägga och minska utsläpp inom relevanta kategorier, exempelvis glas-och plastproduktion, transportföretag och anställdas resor till arbetet. 

Vi har involverat hela vår personal inom Norden i vår vision om att nå klimatneutralitet och har flera inplanerade projekt framöver. 

Klimatkompensation, i andra hand!

Vår ambition är att minska våra faktiska utsläpp i så stor utsträckning som möjligt, men det kommer att finnas vissa utsläpp som vi inte kommer att kunna påverka. I de fall faktiska utsläppsminskningar verkligen inte är möjliga, kommer vi att använda oss av FN:s certifierade klimatkompensationsprogram för att uppnå vårt mål om klimatneutralitet. 

Vi vill vara ett av de företag inom analytisk laboratorietestning i Norden som går först i ledet mot klimatneutralitet.

Med önskan om en skön sommar,

Martin Stener, VD ALS Life Sciences Northern EuropeHör gärna av er om ni vill veta mer om vårt arbete för att bli klimatneutrala. Kontakta din lokala kundtjänstavdelning eller vår miljökoordinator Agnes Söderström.

 

Follow us on Facebook   Connect with us on LinkedIn   Follow us on Youtube

Avanmäl dig från framtida mailkommunikation

ALS Scandinavia AB © 2022

ALS Danderyd
Rinkebyvägen 19c
182 36 Danderyd