Tunnelbygget för ny elledning under Stockholm resulterar i stora mängder bergmaterial av heterogen karaktär. Svensk Ekologikonsult redovisar här hur de har arbetat fram en effektiv metodik för provtagning och karakterisering av berget och därmed optimera resursutnyttjandet av massorna. ALS Scandinavia anlitades för att utföra analyserna av sulfidförande bergmaterial.

Läs om projektet och resultaten i EnviroMail nummer 4.