ALS introducerar en ny produkt i vårt sortiment och nya analyspaket. Med Ghost Wipe tar du lätt ett strykprov på en yta för att samla upp damm. Dammet kan sedan analyseras för metaller, krom 6+, cyanid, PAH:er, PCB:er eller PFAS.

Stryktest som detta medger ostörd provtagning och är användbart vid t.ex. efterkontroll vid rengöring av en yta. En yta kan vara maskiner och annan utrustning som har använts vid ett saneringsprojekt eller släckningsarbete. Stryktest är också användbart som efterkontroll vid ett saneringsarbete i en byggnad. Allt damm på torkduken kommer med i analysen.

Vid analys av metaller löses torkduken upp helt och hållet. Spöklikt.

Analyspaket

A-W-1 PAH i damm
A-W-2a PCB (7) i damm
A-W-6t Grundämnen i damm
A-W-Cr(VI) i damm
A-W-Cyanid (total) i damm
A-W-34 PFAS i damm