Nu är provtagningssäsongen för radon igång. ALS erbjuder såväl lång- och korttidsmätningar för radon till såväl företags- och privatkunder. Mätning ska normalt utföras 2-3 månader inom perioden 1 oktober t.o.m. 31 april.

Radon är en radioaktiv gas, när den sönderfaller bildas radondöttrar vilka binder till partiklar som fastnar i våra luftvägar vid inandning och kan orsaka cancer. När radon sönderfaller bildas även alfapartiklar vilka används för att kvantifiera mängden radon i en byggnad. Dessa skapar små skador på den film som sitter i en radondosa, filmen etsas sedan kemiskt på lab och antalet hål kan räknas med hjälp av mikroskåp och beräkna den totala mängden.

Privatpersoner kan beställa radonanalyser

Önskar du som privatperson göra radonmätning finns ALS analyslösningar tillgängliga via ALS analysportal för privatpersoner.

När ska jag mäta radon?

  • Om ingen mätning utförts eller om det gått mer än 5 år sedan föregående kontroll
  • Vid renovering där små sprickor kan ha uppstått i grunden är det bra att mäta radon för att säkerställa att inte radongas tränger in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong.
  • Om åtgärder tagits för att minska radonhalten kan det vara lämpligt att utföra radonanalys för att kontrollera att önskat resultat uppnåtts.

Vänligen kontakta vårt laboratorium i Stockholm på telefon 08-527 752 00 eller e-post om du har några frågor.

Läs mer om våra analyser för luft och inomhusmiljö.