Vi har, sedan en tid tillbaka, kunnat erbjuda en ny provtagare för passiv provtagning av porgas och inomhusluft samt tre nya analyspaket för provtagaren. Analyspaketen innehåller 33 flyktiga ämnen inklusive vinylklorid.

Liten provtagare - flera användningsområden

Fördelen med passiva provtagare är att de hänger uppe i en eller flera veckor och ger ett medelvärde över hela den tiden. Detta är en lämplig metod eftersom det värde man jämför med när det gäller inomhusluft och risk för personer i byggnaden vanligen är ett årsmedelvärde.

Provtagaren består av en glasvial med ett membran i locket och en adsorbent som fångar flyktiga ämnen i porgas eller inomhusluft. Provtagaren kan placeras i små borrhål eller under en betongplatta då den bara mäter ca 35x10 mm. Den är motståndskraftig mot fukt och finns i tre olika utföranden som man väljer beroende på den miljö där mätningen ska ske. Provtagningstider mellan 1 till 30 dagar ger integrerade analysvärden över lång tid. Längre exponeringstid ger lägre rapporteringsgränser. Provtagningsutrustningen består, förutom glasvialen, även av ståltrådshållare och lina för upphängning.


Läs vårt informationsblad om provtagaren. I informationsbladet finns även rapporteringsgränser för olika exponeringstider för de flyktiga ämnen som analyseras.

Se våra analyspaket.


Kontakta oss gärna för mer information om provtagaren och våra analyser!

E-mail: info.ta@alsglobal.com

Telefon: 08-527 752 00