ALS lanserar nu analys av PFAS med passiv provtagning i vatten. Den största fördelen med passiv provtagning är att provtagningen sker under längre tid, vilket ger ett medelvärde över hur halten varierar över tid och eventuella avvikande halter blir en del av den totala bilden.

Analysen av PFAS sker med DGT, en enkel och robust teknik. Samma provtagare, men med annan gel, används för passiv provtagning av metaller. Upptagshastigheten i gelen är temperaturberoende och det är viktigt att övervaka vattentemperaturen under provtagningsperioden, t.ex. med en temperaturlogger. 

ALS paket PSO-34 innehåller följande parametrar och rapporteringsgränser :

  LOR, ng total
6:2 FTS 0,2
HFPO-DA 0,1
PFBA 0,2
PFBS 0,1
PFDA 0,3
PFHpA 0,1
PFHpS 0,1
PFHxA 0,1
PFHxS 0,1
PFNA 1,3
PFOA 1
PFOS 0,1
PFPeA 0,1
PFPeS 0,1

Kontakta gärna ALS kundtjänst om du vill veta mer.

Klicka här för beställning av provtagare och övrig utrustning