Vi erbjuder nu nya utökade paket för analys av PFAS i vatten som innehåller ännu fler föreningar än tidigare. Ett alternativ med lägre rapporteringsgränser finns också. De nya paketen innehåller 54 respektive 51 parametrar. För paketet som innehåller 51 parametrar är rapporteringsgränsen sänkt.

Se våra nya analyspaket:

54 PFAS-föreningar i vatten: OV-34d Perfluorerade ämnin, PFAS (54) i vatten

51 PFAS-föreningar med låg rapporteringsgräns i vatten: OV-34dQ Perfluorerade ämnen, PFAS (51) i vatten (låg rapporteringsgräns)