Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten kommer att sänkas kraftigt from den 1 januari 2026, men redan nu bör tester och nödvändiga åtgärder utföras. För livsmedel har gemensamma gränser för PFAS införts inom EU from 1 januari 2023. PFAS i både dricksvatten och livsmedel analyserar du hos oss!

Livsmedelsverket har beslutat att kraftigt sänka gränsvärdet för PFAS i dricksvatten. De nya gränsvärdena börjar gälla den 1 januari 2026, men redan nu bör kommuner och dricksvattenproducenter se över sina halter av PFAS i dricksvattnet för att kunna utföra nödvändiga åtgärder, t.ex. extra reningssteg, innan de nya gränsvärdena börjar gälla.

Gränsvärdet för PFAS 4 kommer att ligga på 4 ng/l (0,004 µg/l) och för PFAS 21 på 100 ng/l (0,1 µg/l).  

Vi erbjuder analyspaket för PFAS i rena vatten med rapporteringsgränser som stämmer med de nya gränsvärdena. 

För livsmedel så har gemensamma gränsvärden för PFAS 4 införts inom EU. Dessa gränsvärden gäller from 1 januari 2023 och gäller bl.a. ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Gränsvärdena kommer så småningom att utökas till flera kategorier av livsmedel. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

Vi analyserar PFAS 4 i livsmedel, hör av dig till oss för information om våra analyser.

PFAS 4 omfattar ämnena PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS.
 

Mer information:

Livsmedelsverket: PFAS i dricksvatten och livsmedelskontroll

Livsmedelsverket: EU-kommisionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

Kommissionens förordning (EU) 2022/2388

 

Kontakta oss:

E-post: info.ta@alsglobal.com

Telefon: 08-527 752 00