Högsäsong för passiv provtagning. ALS erbjuder ett heltäckande utbud av såväl analyser som provtagare - Dessutom erbjuder vi en helt ny provtagare denna sommar.

Passiv provtagning innebär att provtagare utplaceras under en längre tid (upp till flera veckor) jämfört med konventionell provtagning. De ämnen man önskar analysera ackumuleras under provtagningstiden och resultat rapporteras ut som ett medelvärde för tidsperioden. En av fördelarna med passiv provtagning är således att man inte riskerar att missa tillfälligt reducerade eller förhöjda koncentrationer som exempelvis en utsläppstopp kan innebära.

ALS erbjuder provtagare och analyser av passiva provtagare för opolära organiska föreningar (ex.PAH och PCB), polära organiska föreningar (ex.läkemedelsrester) samt metaller och anjoner.

Nyhet!
ALS kan inom kort erbjuda en ny kombinerad provtagare med katjonbytare (för ex kadmium, koppar och bly), med anjonbytare (för ex arsenik, antimon och molybden) samt en speciellt anpassad provtagare för kvicksilver. Den kombinerade provtagaren täcker in ett brett spektrum av metaller. Vänligen kontakta ALS laboratorium i Danderyd om du vill veta mer.