Kvarteret Renen i centrala Varberg är en industritomt där historiska verksamheter orsakat en omfattande markförorening av klorerade lösningsmedel i jord och berg. Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Varbergs kommun genomfört åtgärdsförberedande undersökningar, projektering och miljökontroll för sanering av källområde i jord, källområde i berg och plymen nedströms källområdena. 

Läs om undersökningen och resutaten i EnviroMail nummer 3.