Är du en av Sveriges 2 miljoner svenskar som har egen brunn eller privat vattenanläggning? 

Från 1 juli (2024) kommer dricksvatten från privata dricksvattenbrunnar har samma hårda krav på sig som kommunalt dricksvatten (kommer att ha 1 januari 2026) med avseende på PFAS, arsenik, bly och kadmium.

Livsmedelverket inför riktvärden för PFAS i dricksvatten och sänker riktvärdena för tungmetallerna arsenik, bly och kadmium.

Riktvärden är satt för att skydda oss som konsumenter och tar hänsyn till det totala intaget av ämnena inkluderat maten vi äter och vattnet vi dricker.

PFAS ska analyseras där det finns ett behov, till exempel om brunnen ligger inom ett område som misstänks vara förorenat med PFAS. Kontakta kommunen eller länsstyrelsen om du är osäker.

Arsenik, bly och kadmium ingår i normalanalysen och ska alltid analyseras. 

Testa ditt dricksvatten en gång per år om du har små barn. Små barn är känsliga för störningar på grund av den aktiva utvecklingsfasen de befinner sig i. Dessutom äter och dricker de mer i förhållande till sin kroppsvikt jämfört med vuxna. Sammantaget påverkas små barn av gifter mer än det påverkar vuxna.

För övriga hushåll rekommenderas provtagning av brunnsvattnet vart tredje år.  
 

 

Tidigare riktvärden

Riktvärden från 1 juli

PFAS, summa 4

fanns inte

4,0 ng/l

PFAS, summa 21

fanns inte

100 ng/l

Arsenik (As)

10 µg/l

5,0 µg/l

Bly (Pb)

10 µg/l

5,0 µg/l

Kadmium (Cd)

5,0 µg/l

0,5 µg/l

Vi har analyspaketen!

Analyspaket för enskild dricksvattenförsörjning, DV-5

PFAS, tillägg till DV-5

Är du privatperson så går det smidigt att beställa via vår privatportal www.vattenprovtagning.se