Från och med den 8 december 2022 justerar vi våra listpriser. Prisjusteringen varierar mellan 0-15 % beroende på analys, tjänst eller produkt. 

Fasta priser i giltiga offerter (offertnummer måste anges) påverkas ej, dock påverkas priser i avtal där generell rabatt lämnats eftersom den generella rabatten erhålls utifrån gällande listpriser.

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående prisjusteringarna:

E-post: sales.lu@alsglobal.com 
Telefon: 08-527 752 00