Från och med den 1 april 2022 sparar vi fasta miljöprover (inkl. sediment), byggmaterial och vattenprover samt växt-och anläggningsjordar kostnadsfritt i 4 veckor från beräknat rapporteringsdatum. 

Om ni önskar lagra proverna en längre period erbjuder vi långtidsförvaring i kylförråd tillsvidare. Om provlagring tillsvidare önskas ska detta anges på analysbeställningen. Vi erbjuder även inventering av långtidsförvarade prover samt retur av prover. 

->Läs mer om vår provlagring