Är närodlade grönsaker mer hälsosamma än de som köps i butik, eller finns det hälsorisker med livsmedel som har odlats i stadsmiljö? En forskargrupp på Linnéuniversitetet har undersökt hur partiklar från damm och jord kontaminerar grönsaker och hur mycket som finns kvar på grönsakerna efter att de har sköljts. I samarbete med oss har metallinnehållet i grönsakerna analyserats. 

Läs om undersökningen och resutaten i EnviroMail nummer 2.