Efter förfrågan från våra kunder har vi tagit fram kombinationspaket med analyser för byggnadsmaterial. Paketen gör att det blir enklare för dig som kund att beställa analyser, då innehållet i paketen är anpassade efter typ av material, som plastmattor och fogmassor.

Analyspaketen innehåller exempelvis metaller, ftalater och klorparaffiner, PCB och bly. Se respektive analyspaket för fullständig analysomfattning:

Bygg-kombo-1: Ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Bygg-kombo-2: Metaller, ftalater och klorparaffiner i byggnadsmaterial (plastmatta)

Bygg-kombo-3: Ftalater, klorparaffiner, PCB och bly i byggnadsmaterial (fogmassa)
 

Utöver dessa paket erbjuder vi även ENVIPACK för byggnadsmaterial. ENVIPACK innehåller ett stort urval av analyser och kan exempelvis användas som en screening av byggnadsmaterialet. 

ENVIPACK finns även för jord- och vattenprover