ALS har utvecklat en metod för att analysera förekomsten av coronaviruset SARS-CoV-2 på ytor och erbjuder nu ett analyspaket och provtagningsmaterial för detta.

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, sprids huvudsakligen som en direkt kontakt- och droppsmitta. Det innebär att spridningen främst sker genom nära kontakt med en infekterad människa eller genom droppar som sprids i luften när en smittad person nyser eller hostar. Dropparna faller snabbt ner genom luften och landar på ytor där viruset kan överleva och spridas genom kontakt av ytorna.

Beställning av provtagningsutrustning 

Genom att använda en svabb (tops) som stryks över ytan och sedan analyseras med PCR, kan man undersöka förekomsten av viruset på ytan.  

Vi har tagit fram ett provtagningskit som innehåller provtagningsmaterial för provtagningen, förpackningsmaterial som krävs vid transport av biologiska substanser, returfraktsedel för gratis frakt av proverna till laboratoriet samt provtagningsinstruktion. 

Provtagningskitet kan du beställa under "Övrig utrustning" här

Om större ytor ska provtas rekommenderas det att ta flera prover från samma yta eftersom virus vanligtvis inte fördelas jämnt över en yta. Om flera prover tas vid samma tillfälle kan extra svabbar beställas, upp till fyra svabbar kan skickas samtidgt i samma transportförpackning.

Kontakt

Telefon ALS Danderyd: 08-527 752 00
E-mail: info.ta@alsglobal.com