Aktuellt

Analysera miljögifter i biota hos ALS!

3 jul 2018

ALS Scandinavia har ett brett utbud av analyspaket för miljögifter i biota, både för metaller och organiska miljögifter. Vi erbjuder bl.a. analys av de prioriterade ämnen för biota som finns i vattendirektivet 2013/39/EU. Utöver våra vanligaste paket som finns på hemsidan kan vi erbjuda en rad andra analyser i biota. Vi utför även dissekering av fisk och mussla åt er.

Vi har även möjlighet att utföra åldersbestämning av fisk. Vid förfrågan utför vi könsbestämning samt mäter längd och vikt hos fisken. Om bestämning av fetthalt eller torrsubstans önskas erbjuder vi även dessa analyser. 

Mer information om våra analyser hittar du här
Klicka här för att ladda hem ALS informationsblad om analyser i biota