Excelfilen som skickas med som stöd till ALS analyscertifikat görs nu tydligare för att enklare kunna hitta i, sortera i och skapa mer robusta makron. Allt för att det ska bli enklare för dig som kund att hantera resultaten i ALS excelfil.

Förändringen innebär att två kolumner har lagts till; en kolumn med parameter-grupptillhörighet (t.ex. Metaller och grundämnen, PAH, Perfluorerade ämnen) och en kolumn med metod-beteckning.

Förutom att excelfilen blir mer överskådlig för dig som kund, möjliggör det även för oss på ALS att utföra datakontroller vilket bidrar med ökad säkerhet.

Kontakta oss!

Har du frågor om våra rapportfiler är du alltid välkommen att kontakta oss.