Aktuellt

ALS miljöarbete- hur jobbar vi för att minska klimatpåverkan?

18 aug 2017

Som ett led i ALS Scandinavias miljöarbete har ledningsgruppen och alla miljöansvariga blivit utbildade i den uppdaterade miljöstandarden ISO 14001:2015. ALS Scandinavia är sedan tidigare miljöcertifierade och planerar nu att övergå till den nya uppdaterade standarden inom en snar framtid.

I vårt dagliga miljöarbete arbetar vi med att minimera den egna verksamhetens miljöbelastning, exempelvis minska vår syra förbrukning, samt efter att anpassa verksamheten till ett uthålligt nyttjande av naturresurser. Den nya standarden innebär bland annat ett större fokus på den miljöpåverkan som ligger utanför föregets ramar. Livscykelperspektiv och miljöprestanda är några omnämda begrepp. 

Några av våra miljömål och hur det har gått?

Ett av de mål som ALS Scandinavia har arbetat med under 2016 är minskad CO2 förbrukning för transport av prover. Ett sätt att påverka det är att informera våra kunder om rätt provmängd till respektive analys, så att inte onödigt stora provmängder behöver skickas. Under 2016 har kontoret i Helsingfors lyckats med att minska sin förbrukning från transport av prover med hela 18 %.

På laboratoriet i Luleå har vi bland annat arbetat med att minska vår syra förbrukning, genom exempelvis metodutveckling och återvinning av tvättsyra. Här har vi lyckats nå en minskning med 32 % . Under resterande del av 2017 kommer vi att fortsätta att fokusera på att minska utsläppen av koldioxid som uppstår vid transport av prover.

Kontakta gärna ditt ALS kontor för mer information om rätt provmängd eller om du har frågor om vårt miljöarbete.