ALS Scandinavia AB har förvärvat Anozona AB i Uppsala och får därmed ett komplett analysutbud för inomhusmiljö. Anozona är specialister på mögelanalys och sjukahusproblem. Förvärvet av Anozona erbjuder nya möjligheter för alla företag som arbetar med rivningar, saneringar och miljökontroll av byggnader.

ALS produktportfölj innefattar nu bland annat:

  • Asbestanalyser i materialprover (ackrediterat)
  • Asbestanalyser i dammprover (ackrediterat)
  • PCB-analyser i fogmassor (ackrediterat)
  • VOC-analyser i luft (ackrediterat , aktiv och passiv provtagning)
  • MVOC-analyser i luft (ackrediterat, aktiv provtagning)
  • Mikrobiell skadekontroll (mögelskador och rötsvampar)
  • Screening av byggnader (total mögelmängd)
  • Sjukahusprovet (mängd mögel med DNA-teknik)
  • Hussvamp

Kontakta gärna oss för mer information och prisuppgifter!

ALS Scandinavia Stockholm
08-52 77 5200
info.ta@alsglobal.com

anoZona
018-444 43 41
info@anozona.se