Aktuellt

ALS erhåller ackreditering för uran och torium isotoper i vatten

2 jun 2017

ALS Scandinavia har nyligen beviljats ​​ackreditering för analys av torium- samt uranisotoper i vatten med ICP-SFMS i enlighet med ISO 17294. Ackrediteringen gäller alla vattenmatriser och metoden är upprättad för att uppfylla kraven i både lokal och europeisk dricksvattenlagstiftning. Analyspaketets namn är IRM-UW- uranisotoper i vatten.

Emma Engström, Forsknings- och utvecklingschef på ALS Scandinavia kommenterar:

Vi har sett en växande efterfrågan från kunder gällande ackrediterade analyser av uran- samt toriumisotoper, särskilt efter införandet av uranisotoper i det europeiska drickvattendirektivet, http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
Analys av uranisotoper har varit en del av vår portfölj de senaste 15 åren, något som hjälpt oss att påskynda ackrediteringsprocessen. Vi har nu en mycket attraktiv produkt med bakgrund av vår analyserfarenhet samt antalet tillgängliga instrument i laboratoriet, 13 ICP-SFMS. Antalet tillgängliga instrument innebär en signifikant förbättrad leveranssäkerhet eftersom vår back-up kapacitet är tryggad vid instrumentfel. 

Vill du få mer information om ackrediteringen för uran och torium isotoper i vatten med paketnamn IRM-UW- uranisotoper i vatten, vänligen kontakta oss på + 46 920 28 99 00 eller info.lu@alsglobal.com. För mer information om våra övriga isotopanalyser, besök gärna vår hemsida och sida för isotopanalyser.