ALS Scandinavia erbjuder, som ett av få laboratorier i Sverige, analys av mikroplast i vatten. Vår metod kan identifiera partiklar med storleken 10 µm-1 mm (på förfrågan finns möjlighet till analys av partiklar ned till 1 µm). Det är ALS Scandinavias laboratorium i Stockholm som har utvecklat metoden.

Vi bryter ned organiskt material innan analysen som sedan utförs kvalitativt med SEM (svepelekronmikroskop). Vi kan rapportera olika partikeltyper inklusive plastpartiklar i % samt räkna antal partiklar/volym.

Mikroplast är ett begrepp som används för plastpartiklar som är mindre än 5 mm, men de flesta mikroplasterna är under 1 mm. Mikroplaster tillsätts avsiktligt som mikroskopiska plastkulor i olika produkter eller bildas när plastföremål sönderdelas genom slitage och partiklar frigörs. De stora mängder plast som tillförs våra vatten kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer.

Läs mer om mikroplaster i vatten och våra analyser här.
Ladda ner vårt infoblad om mikroplaster i vatten här.