EnviroMail är våra nya informationsutskick som berör miljösegmentet. I dessa utskick vill vi dela med oss av vår expertis och ge dig inblick i några av de projekt där vi har bidragit med våra analyser. Vi berättar även om analyser som vi tror kan vara av intresse. 

EnviroMail har sedan en längre tid tillbaka distribuerats för ALS i tex USA, Canada, Australien och Brasilien. De har varit mycket uppskattade och nu vill vi även ge dig som arbetar inom miljö möjlighet att ta del av dessa EnviroMails, men med en lokal anknytning.

EnviroMail kommer ut omkring 10 gånger per år. 

Prenumerera på EnviroMail.

Läs våra EnviroMail.