ALS Scandinavia AB är från den 3:e oktober ny ägare till Toxicon AB i Härslöv. Genom detta förvärv kan vi nu erbjuda våra kunder bland annat skräddarsydda ekotoxikologsiska tester i både salt- och sötvattensmiljö.

Toxicon, med över 20 års erfarenhet, erbjuder även ett brett utbud av marina undersökningar. Vi arbetar med kustkontroll- och övervakningsprogram, utför inventerings- och karteringsarbeten samt miljöundersökningar i samband med anläggningsarbeten i havsmiljö. Detta inkluderar mätningar i den fria vattenmassan, bottenvegetation och bottenfauna.

För mer information, vänligen kontakta Anders Sjölin (anders.sjolin@toxicon.com alt. 0418-560 97) eller besök hemsidan toxicon.com