Aktuellt

ALS Online uppdaterat med fler riktvärden

7 jun 2017

I ALS Online kan du utvärdera dina resultat mot olika typer av riktvärden, både fördefinierade av ALS samt riktvärden som du själv kan skapa.

ALS har nu uppdaterat de fördefinierade riktvärdeslistorna med ytterligare värden enligt Svenska Petroleum och biodrivmedel instituts (SPBI) rekommendationer för efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

De riktvärden som lagts till är för grundvatten med exponeringsvägarna dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning, ytvatten samt våtmarker. 

Logga gärna in direkt i ditt ALS Online och se de nya riktvärdena>>

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!