ALS har för avsikt att göra världen till en bättre plats genom innovation, vetenskap och engagemang. Ifjol (2023) undertecknade ALS globala styrelse ett företagsåtagande att uppnå netto-nollutsläpp år 2050, vilket sammanfattas i vår årliga globala hållbarhetsrapport. 

Vi på ALS är glada att kunna dela med oss av våra milstolpar och mål med våra kunder.

Läs om vårt globala klimatarbete i vårt senaste EnviroMail ALS Global åtagande för netto-nollutsläpp och färdplan för vår personal, kunder, aktieägare och andra intressenter.

Hör gärna av dig om ni vill veta mer om vårt arbete för att bli klimatneutrala.

Med vänliga hälsningar/Best regards

ALS Scandinavia