Resultat: 3
Fråga: selenspeciering
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 0.05 mg/kg torrsubstans
Se(VI) 0.3 mg/kg torrsubstans

OB-19f Selenspeciering (biota)

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 0.5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Instruktion: Provet skall frysas och sänds kylt till lab.
Anmärkningar: För prov med hög fetthalt (exempelvis fisklever) eller prov med matrisstörning kan rapporteringsgränsen vara 10-100 ggr högre. För fetthaltsbestämning tillkommer 5-10 g våtvikt.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 0.05 mg/kg torrsubstans
Se(VI) 0.3 mg/kg torrsubstans

OJ-19f Selenspeciering för jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Se(IV) 1 10 µg/l
Se(VI) 1 50 µg/l

OV-19f Selenspeciering för vatten

Paketinfo

Pris: 2 625 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Metod: LC-HG-ICPMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och förvaras mörkt samt skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar:
1 Rapporteringsgränsen gäller för sötvatten. Rapporteringsgränsen för havsvatten är 10 gånger högre.