Resultat: 117
Analystyp: >
Fråga: selen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
selen

Selen (tilläggsanalys till SE-1)

Paketinfo

Pris: 490 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: AFS
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.02 µg totalt
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsenik 0.005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Ca, kalcium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cu, koppar 0.02 µg totalt
Fe, järn 0.2 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Ni, nickel 0.005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Pt, platina 0.0005 µg totalt
S, svavel 2 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, kisel 20 µg totalt
Sn, tenn 0.005 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
Th, torium 0.0005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
Tl, tallium 0.0005 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadin 0.001 µg totalt
W, volfram 0.0005 µg totalt
Zn, zink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

A-6-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Information om filterval
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.25 µg/l
Al, aluminium 1 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Be, beryllium 0.25 µg/l
Ca, kalcium 0.2 mg/l
Cs, cesium 0.025 µg/l
Fe, järn 2 µg/l
Hg, kvicksilver 1 0.04 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Na, natrium 0.2 mg/l
P, fosfor 5 µg/l
Rb, rubidium 0.005 µg/l
S, svavel 0.2 mg/l
Se, selen 2 µg/l
Si, kisel 0.04 mg/l
Sn, tenn 0.25 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
Ti, titan 0.5 µg/l
U, uran 0.005 µg/l
Zn, zink 1 µg/l

ABS-1-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: Värmeforsks Mäthandbok, utg. 3, 2005, metod 5.11 (SS-EN14385:2004). ICP-SFMS.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
1 Hg rekommenderas från ABS-2
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
B, bor 5 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.08 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 40 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.2 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 5 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 40 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 10 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.2 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.2 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.05 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.02 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Se, selen 5 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.05 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.05 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 2 mg/kg torrsubstans

Bygg-M-AR-ADD: Tilläggselement

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar.
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.05 mg/kg torrsubstans
Al, aluminium 5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.08 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 40 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 5 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.1 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 40 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.05 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 10 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.2 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.05 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.02 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Se, selen 5 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.5 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.05 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.05 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg torrsubstans

Bygg-M-AR2-ADD: Tilläggselement

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar.
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 5 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.05 mg/kg torrsubstans
B, bor 5 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.08 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.05 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 40 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.05 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.05 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 5 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 0.5 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.05 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.05 mg/kg torrsubstans
K, kalium 100 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.05 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 40 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.05 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 10 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.5 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.05 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.2 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.05 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.02 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.5 mg/kg torrsubstans
S, svavel 100 mg/kg torrsubstans
Se, selen 5 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.5 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.05 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.05 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.05 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.05 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg torrsubstans

Bygg-M-AR3-ADD: Tilläggselement

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Avfall och byggnadsmaterial
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grundämnen:
Fe, järn 0.4 µg/l
Mg, magnesium 0,09 mg/l
As, arsenik 0.05 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Ca, kalcium 0,1 mg/l
Na, natrium 0,1 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
B, bor 0,01 mg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Al, aluminium 0.2 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Fysikalisk-kemiska parametrar
lukt
färg 2 mg Pt/l
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m
COD-Mn 0.5 mg/l
turbiditet 0.20 FNU
ammonium 0.03 mg/l
nitrat 0.5 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
fluorid 0.2 mg/l
klorid 0.5 mg/l
sulfat 0.5 mg/l
bromat 0.005 mg/l
cyanid, total 0.005 mg/l
Flyktiga organiska föreningar:
bensen 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
summa tetrakloreten och trikloreten
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
summa trihalometaner (THM) 0.3 µg/l
PAH:
bens(a)pyren 0.002 µg/l
bens(b)fluoranten 0.004 µg/l
bens(k)fluoranten 0.002 µg/l
bens(ghi)perylen 0.003 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.003 µg/l
Klorerade bekämpningsmedel:
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
heptaklorepoxid 0.01 µg/l

DV-4 Dricksvatten hos användaren, kemisk undersökning, provgrupp B (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 7 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: Provkärl som behövs för denna analys finns listade under "Anmärkningar" nedan.
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar:
Följande provkärl behövs för denna analys: 2x1 l mörk glasflaska + 2x 250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska för cyanid + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4 + 60 ml kontrollerad plastflaska + 60 ml plastflaska för bromat, klorat, klorit + 1 l plastflaska för analys av Cu, Pb och Ni
Provkärl kan beställas under "Beställ provkärl och utrustning"
Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Beslutsregeln som används innebär att ALS inte tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
turbiditet 0.20 FNU
färg 2 mg Pt/l
COD-Mn 0.5 mg/l
konduktivitet 1 mS/m
pH 3-11 pH enh
alkalinitet 1 mg/l HCO3
totalhårdhet 0.1 °dH
Ca, kalcium 0.1 mg/l
Mg, magnesium 0.1 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Fe, järn 0.0004 mg/l
Mn, mangan 0.00003 mg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
As, arsenik 1 0.05 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
nitrat 0.50 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
ammonium 0.020 mg/l
sulfat 0.50 mg/l
fluorid 0.20 mg/l
fosfat 0.040 mg/l
klorid 0.5 mg/l
Al, aluminium 0.0002 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l

DV-5 + DV-6 Enskild dricksvattenförsörjning

Paketinfo

Pris: 2 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x250 ml plastflaska + 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Kemiska och fysikaliska parametrar enligt Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk, normal analys samt extra grundämnen från paket DV-6.
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida). Beslutsregeln som används innebär att ALS inte tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.0002 mg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Se, selen 0.3 µg/l
As, arsenik 1 0.05 µg/l
Cu, koppar 0.0001 mg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
U, uran 0.0005 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l

DV-6 Enskild dricksvattenförsörjning

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml kontrollerad plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Skölj ur provkärlet 1-2 gånger innan provtagning med samma vattentyp som analysprov. Provet bör förvaras kylt och mörkt.
Anmärkningar: Bedöms enligt Livsmedelsverkets riktvärden för små dricksvattenanläggningar för privat bruk.
Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).
Beslutsregeln som används innebär att ALS inte tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.

1 För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
2 För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 3 µg/l
Au, guld 0.05 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.3 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Cs, cesium 0.3 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ge, germanium 0.5 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Li, litium 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Pd, palladium 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Pt, platina 0.05 µg/l
Re, rhenium 0.05 µg/l
Rh, rodium 0.05 µg/l
Rb, rubidium 2 µg/l
Ru, rutenium 0.05 µg/l
Sb, antimon 0.5 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Se, selen 20 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sn, tenn 3 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Te, tellur 0.3 µg/l
Th, torium 0.05 µg/l
Ti, titan 0.05 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
U, uran 0.03 µg/l
V, vanadin 0.3 µg/l
W, volfram 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.05 µg/l

E-2a-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1270 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.002 µg/l
Au, guld 0.001 µg/l
Be, beryllium 0.002 µg/l
Bi, vismut 0.001 µg/l
Ce, cerium 0.001 µg/l
Cs, cesium 0.001 µg/l
Dy, dysprosium 0.001 µg/l
Er, erbium 0.001 µg/l
Eu, europium 0.001 µg/l
Ga, gallium 0.002 µg/l
Gd, gadolinium 0.001 µg/l
Ge, germanium 0.01 µg/l
Hf, hafnium 0.001 µg/l
Ho, holmium 0.001 µg/l
Ir, iridium 0.001 µg/l
La, lantan 0.001 µg/l
Li, litium 0.02 µg/l
Lu, lutetium 0.001 µg/l
Nb, niob 0.001 µg/l
Nd, neodym 0.001 µg/l
Pd, palladium 0.001 µg/l
Pr, praseodym 0.001 µg/l
Pt, platina 0.001 µg/l
Rb, rubidium 0.005 µg/l
Re, rhenium 0.001 µg/l
Rh, rodium 0.001 µg/l
Ru, rutenium 0.001 µg/l
Sb, antimon 0.002 µg/l
Sc, skandium 0.002 µg/l
Se, selen 0.02 µg/l
Sm, samarium 0.001 µg/l
Sn, tenn 0.02 µg/l
Ta, tantal 0.001 µg/l
Tb, terbium 0.001 µg/l
Te, tellur 0.002 µg/l
Th, torium 0.001 µg/l
Ti, titan 0.01 µg/l
Tl, tallium 0.001 µg/l
Tm, tulium 0.001 µg/l
U, uran 0.001 µg/l
V, vanadin 0.002 µg/l
W, volfram 0.002 µg/l
Y, yttrium 0.001 µg/l
Yb, ytterbium 0.001 µg/l
Zr, zirkonium 0.001 µg/l

E-2aQ-ADD Tilläggsanalyter (låg rapp.gräns)

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1560 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver mg/kg
Au, guld mg/kg
Be, beryllium mg/kg
Bi, vismut mg/kg
Ce, cerium mg/kg
Cs, cesium mg/kg
Dy, dysprosium mg/kg
Er, erbium mg/kg
Eu, europium mg/kg
Ga, gallium mg/kg
Gd, gadolinium mg/kg
Ge, germanium mg/kg
Hf, hafnium mg/kg
Ho, holmium mg/kg
Ir, iridium mg/kg
La, lantan mg/kg
Li, litium mg/kg
Lu, lutetium mg/kg
Nb, niob mg/kg
Nd, neodym mg/kg
Pd, palladium mg/kg
Pr, praseodym mg/kg
Pt, platina mg/kg
Rb, rubidium mg/kg
Re, rhenium mg/kg
Rh, rodium mg/kg
Ru, rutenium mg/kg
Sb, antimon mg/kg
Sc, skandium mg/kg
Se, selen mg/kg
Sm, samarium mg/kg
Sn, tenn mg/kg
Ta, tantal mg/kg
Tb, terbium mg/kg
Te, tellur mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan mg/kg
Tl, tallium mg/kg
Tm, tulium mg/kg
U, uran mg/kg
V, vanadin mg/kg
W, volfram mg/kg
Y, yttrium mg/kg
Yb, ytterbium mg/kg
Zr, zirkonium mg/kg

E-2b-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Kemikalier
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1270 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.025 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Be, beryllium 0.0025 mg/kg
Ca, kalcium 25 mg/kg
K, kalium 2.5 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
S, svavel 10 mg/kg
Sb, antimon 0.025 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg
Sn, tenn 0.025 mg/kg
Si, kisel 50 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
Te, tellur 0.0025 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
Tl, tallium 0,0025 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg

E-2d-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Olja och lösningsmedel
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1270 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 2.5 mg/kg
B, bor 1.0 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Ni, nickel 0.5 mg/kg
Pb, bly 0.5 mg/kg
Sb, antimon 0.5 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Sn, tenn 0.5 mg/kg
Zn, zink 2 mg/kg

E-4 Metaller i leksaker

Paketinfo

Pris: 2 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Leksaker
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 100 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Analys av tennorganiska föreningar och Cr(VI) kan tilläggsbeställas, kontakta laboratoriet för mer information. Eventuell provberedning är ej inkluderat i priset.
Endast analys av kategori III enl. SS-EN 71-3:2019
Pris för enstaka element: 1270 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Kontakta alltid kundtjänst i Luleå innan expressanalyser skickas in.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 7 µg/l
Al, aluminium 7 mg/l
As, arsenik 70 µg/l
B, bor 7 mg/l
Ba, barium 0.7 mg/l
Be, beryllium 14 µg/l
Ca, kalcium 28 mg/l
Cd, kadmium 7 µg/l
Co, kobolt 28 µg/l
Cr, krom 0.28 mg/l
Cs, cesium 7 µg/l
Cu, koppar 0.7 mg/l
Fe, järn 7 mg/l
Hg, kvicksilver 28 µg/l
K, kalium 14 mg/l
Li, litium 0.7 mg/l
Mg, magnesium 7 mg/l
Mn, mangan 0.7 mg/l
Mo, molybden 0.14 mg/l
Na, natrium 28 mg/l
Ni, nickel 0.28 mg/l
P, fosfor 14 mg/l
Pb, bly 70 µg/l
Rb, rubidium 0.14 mg/l
S, svavel 70 mg/l
Sb, antimon 14 µg/l
Se, selen 0.7 mg/l
Si, kisel 420 mg/l
Sn, tenn 0.28 mg/l
Sr, strontium 0.28 mg/l
Th, torium 7 µg/l
Ti, titan 1.4 mg/l
Tl, tallium 7 µg/l
U, uran 7 µg/l
V, vanadin 70 µg/l
Zn, zink 2.8 mg/l

F-15 Metaller i brustabletter

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.001 mg/kg
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsenik 0.005 mg/kg
B, bor 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
Be, beryllium 0.001 mg/kg
Ca, kalcium 10 mg/kg
Cd, kadmium 0.002 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.02 mg/kg
Cs, cesium 0.001 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.5 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.005 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
Li, litium 0.05 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Mo, molybden 0.01 mg/kg
Na, natrium 20 mg/kg
Ni, nickel 0.02 mg/kg
P, fosfor 20 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
S, svavel 20 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg
Si, kisel 50 mg/kg
Sn, tenn 0.02 mg/kg
Sr, strontium 0.02 mg/kg
Th, torium 0.001 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, tallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

F-15 Metaller i färska livsmedel

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: 5 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.25 µg/l
Al, aluminium 0.25 mg/l
As, arsenik 2.5 µg/l
B, bor 0.25 mg/l
Ba, barium 0.025 mg/l
Be, beryllium 0.5 µg/l
Ca, kalcium 1 mg/l
Cd, kadmium 0.25 µg/l
Co, kobolt 1 µg/l
Cr, krom 0.01 mg/l
Cs, cesium 0.25 µg/l
Cu, koppar 0.025 mg/l
Fe, järn 0.25 mg/l
Hg, kvicksilver 1 µg/l
K, kalium 0.5 mg/l
Li, litium 0.025 mg/l
Mg, magnesium 0.25 mg/l
Mn, mangan 0.025 mg/l
Mo, molybden 0.005 mg/l
Na, natrium 1 mg/l
Ni, nickel 0.01 mg/l
P, fosfor 0.5 mg/l
Pb, bly 2.5 µg/l
Rb, rubidium 0.005 mg/l
S, svavel 2.5 mg/l
Sb, antimon 0.5 µg/l
Se, selen 0.025 mg/l
Si, kisel 15 mg/l
Sn, tenn 0.01 mg/l
Sr, strontium 0.01 mg/l
Th, torium 0.25 µg/l
Ti, titan 0.05 mg/l
Tl, tallium 0.25 µg/l
U, uran 0.25 µg/l
V, vanadin 2.5 µg/l
Zn, zink 0.1 mg/l

F-15 Metaller i juice/mjölk

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.05 µg/l
Al, aluminium 0.05 mg/l
As, arsenik 0.5 µg/l
B, bor 0.05 mg/l
Ba, barium 0.005 mg/l
Be, beryllium 0.1 µg/l
Ca, kalcium 0.2 mg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Cr, krom 0.002 mg/l
Cs, cesium 0.05 µg/l
Cu, koppar 0.005 mg/l
Fe, järn 0.05 mg/l
Hg, kvicksilver 0.2 µg/l
K, kalium 0.1 mg/l
Li, litium 0.005 mg/l
Mg, magnesium 0.05 mg/l
Mn, mangan 0.005 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Na, natrium 0.2 mg/l
Ni, nickel 0.002 mg/l
P, fosfor 0.1 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Rb, rubidium 0.001 mg/l
S, svavel 0.5 mg/l
Sb, antimon 0.1 µg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Si, kisel 3 mg/l
Sn, tenn 0.002 mg/l
Sr, strontium 0.002 mg/l
Th, torium 0.05 µg/l
Ti, titan 0.01 mg/l
Tl, tallium 0.05 µg/l
U, uran 0.05 µg/l
V, vanadin 0.5 µg/l
Zn, zink 0.02 mg/l

F-15 Metaller i mineralvatten/läsk

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.003 mg/kg
Al, aluminium 2 mg/kg
As, arsenik 0.02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.2 mg/kg
Be, beryllium 0.003 mg/kg
Ca, kalcium 30 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cs, cesium 0.003 mg/kg
Cu, koppar 0.2 mg/kg
Fe, järn 2 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.02 mg/kg
K, kalium 200 mg/kg
Li, litium 0.2 mg/kg
Mg, magnesium 20 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.003 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Ni, nickel 0.05 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pb, bly 0.03 mg/kg
Rb, rubidium 0.05 mg/kg
S, svavel 50 mg/kg
Sb, antimon 0.02 mg/kg
Se, selen 0.2 mg/kg
Si, kisel 200 mg/kg
Sn, tenn 0.05 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
Th, torium 0.003 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
Tl, tallium 0.003 mg/kg
U, uran 0.003 mg/kg
V, vanadin 0.02 mg/kg
Y, yttrium 1 0.001 mg/kg
Zn, zink 0.5 mg/kg

F-15 Metaller i torkade livsmedel

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: min. 1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.

1 Parametern är ej ackrediterad
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.01 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.05 mg/kg
B, bor 5 mg/kg
Ba, barium 0.5 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Ca, kalcium 100 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.05 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cs, cesium 0.01 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Fe, järn 5 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
K, kalium 500 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Mg, magnesium 50 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 200 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 200 mg/kg
Pb, bly 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.2 mg/kg
S, svavel 200 mg/kg
Sb, antimon 0.05 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Si, kisel 500 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 0.2 mg/kg
Th, torium 0.01 mg/kg
Ti, titan 5 mg/kg
Tl, tallium 0.01 mg/kg
U, uran 0.01 mg/kg
V, vanadin 0.05 mg/kg
Zn, zink 2 mg/kg

F-15 Metaller i vegetabilisk/animalisk olja

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Provmängd: 10 ml
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver mg/kg
Al, aluminium mg/kg
As, arsenik mg/kg
B, bor mg/kg
Ba, barium mg/kg
Be, beryllium mg/kg
Ca, kalcium mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Co, kobolt mg/kg
Cr, krom mg/kg
Cs, cesium mg/kg
Cu, koppar mg/kg
Fe, järn mg/kg
Hg, kvicksilver mg/kg
K, kalium mg/kg
Li, litium mg/kg
Mg, magnesium mg/kg
Mn, mangan mg/kg
Mo, molybden mg/kg
Na, natrium mg/kg
Ni, nickel mg/kg
P, fosfor mg/kg
Pb, bly mg/kg
Rb, rubidium mg/kg
S, svavel mg/kg
Sb, antimon mg/kg
Se, selen mg/kg
Si, kisel mg/kg
Sn, tenn mg/kg
Sr, strontium mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan mg/kg
Tl, tallium mg/kg
U, uran mg/kg
V, vanadin mg/kg
Zn, zink mg/kg

FS-15 Enstaka element i kosttillskott

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 3
Provtyp: Livsmedel
Analystyp: Metaller och mineraler
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Uppslutning och enklare provberedning ingår i priset.
Pris för enstaka element: 975 SEK. Pris för efterföljande element eller som tillägg till FS-14: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Ackrediteringen innefattar ej analys av kapslar.
Rapporteringsgränser varierar beroende på provmatris, vänligen se Ackrediterade element och LOQs. Ytterligare metaller kan analyseras ej ackrediterat, vänligen kontakta oss.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 0.5 mg/kg
As, arsenik 0.005 mg/kg
Be, beryllium 0.001 mg/kg
Bi, vismut 0.001 mg/kg
Cd, kadmium 0.002 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.02 mg/kg
Cu, koppar 0.05 mg/kg
Fe, järn 0.5 mg/kg
Li, litium 0.05 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Mo, molybden 0.01 mg/kg
Ni, nickel 0.02 mg/kg
P, fosfor 20 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
Sb, antimon 0.005 mg/kg
Se, selen 0.05 mg/kg
Sn, tenn 0.02 mg/kg
Tl, tallium 0.001 mg/kg
U, uran 0.001 mg/kg
V, vanadin 0.005 mg/kg
Zn, zink 0.2 mg/kg

H-4d Metaller i hår och naglar

Paketinfo

Pris: 1 490 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 4
Provtyp: Humanbiologi > Hår och naglar
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 50 mg
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver mg/kg
Au, guld mg/kg
Be, beryllium mg/kg
Bi, vismut mg/kg
Ce, cerium mg/kg
Cs, cesium mg/kg
Dy, dysprosium mg/kg
Er, erbium mg/kg
Eu, europium mg/kg
Ga, gallium mg/kg
Gd, gadolinium mg/kg
Ge, germanium mg/kg
Hf, hafnium mg/kg
Ho, holmium mg/kg
Ir, iridium mg/kg
La, lantan mg/kg
Li, litium mg/kg
Nb, niob mg/kg
Nd, neodym mg/kg
Pd, palladium mg/kg
Pr, praseodym mg/kg
Pt, platina mg/kg
Rb, rubidium mg/kg
Re, rhenium mg/kg
Rh, rodium mg/kg
Ru, rutenium mg/kg
Sb, antimon mg/kg
Sc, skandium mg/kg
Se, selen mg/kg
Sm, samarium mg/kg
Sn, tenn mg/kg
Ta, tantal mg/kg
Tb, terbium mg/kg
Te, tellur mg/kg
Th, torium mg/kg
Ti, titan mg/kg
Tl, tallium mg/kg
Tm, tulium mg/kg
U, uran mg/kg
V, vanadin mg/kg
W, volfram mg/kg
Y, yttrium mg/kg
Yb, ytterbium mg/kg
Zr, zirkonium mg/kg

I-2-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkning
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Industriprover > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.02 mg/kg
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsenik 0.2 mg/kg
Au, guld 0.02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.02 mg/kg
Bi, vismut 0.02 mg/kg
Ca, kalcium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.05 mg/kg
Cr, krom 0.5 mg/kg
Cs, cesium 0.02 mg/kg
Cu, koppar 0.1 mg/kg
Dy, dysprosium 0.02 mg/kg
Er, erbium 0.02 mg/kg
Eu, europium 0.02 mg/kg
Fe, järn 1 mg/kg
Ga, gallium 0.02 mg/kg
Gd, gadolinium 0.02 mg/kg
Ge, germanium 0.2 mg/kg
Hf, hafnium 0.02 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.02 mg/kg
Ir, iridium 0.02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantan 0.02 mg/kg
Li, litium 0.1 mg/kg
Lu, lutetium 0.02 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 0.1 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niob 0.02 mg/kg
Nd, neodym 0.02 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
Os, osmium 0.02 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0.02 mg/kg
Pd, palladium 0.02 mg/kg
Pr, praseodym 0.02 mg/kg
Pt, platina 0.02 mg/kg
Rb, rubidium 0.02 mg/kg
Re, rhenium 0.02 mg/kg
Rh, rodium 0.02 mg/kg
Ru, rutenium 0.02 mg/kg
S, svavel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.02 mg/kg
Sc, skandium 0.02 mg/kg
Se, selen 1 mg/kg
Si, kisel 200 mg/kg
Sm, samarium 0.02 mg/kg
Sn, tenn 0.2 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
Ta, tantal 0.02 mg/kg
Tb, terbium 0.02 mg/kg
Te, tellur 0.05 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.2 mg/kg
Tl, tallium 0.02 mg/kg
Tm, tulium 0.02 mg/kg
U, uran 0.02 mg/kg
W, volfram 0.02 mg/kg
V, vanadin 0.02 mg/kg
Y, yttrium 0.02 mg/kg
Yb, ytterbium 0.02 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.02 mg/kg

I-3 Spårmetaller i stål och metall

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g
Metod: Analys med ICP-SFMS efter en uppslutning
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 2410 SEK. Efterföljande element 315 SEK. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Rapporteringsgräns (LOR) för B kan sänkas vid behov med en faktor 5-10. LOR kan variera beroende på matris. Hög andel av Ni kan öka LOR för As och Co, hög andel av Ta kan öka LOR för Au, hög andel av Mo kan öka LOR för Cd, hög andel av Co kan öka LOR för As, hög andel av W kan öka LOR för Hg. Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsenik 0.1 mg/kg
Au, guld 0.1 mg/kg
B, bor 5 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.1 mg/kg
Bi, vismut 0.1 mg/kg
Ca, kalcium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Cu, koppar 0.5 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Fe, järn 2 mg/kg
Ga, gallium 0.1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ge, germanium 0.1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.1 mg/kg
Ir, iridium 0.1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0.1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Lu, lutetium 0.1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.1 mg/kg
Ni, nickel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Pd, palladium 0.1 mg/kg
Pr, praseodym 0.1 mg/kg
Pt, platina 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.1 mg/kg
Re, rhenium 0.1 mg/kg
Rh, rodium 0.1 mg/kg
Ru, rutenium 0.1 mg/kg
S, svavel 50 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
Sc, skandium 0.1 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tenn 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.1 mg/kg
Tb, terbium 0.1 mg/kg
Te, tellur 0.1 mg/kg
Th, torium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, tallium 0.5 mg/kg
Tm, tulium 0.1 mg/kg
U, uran 0.1 mg/kg
W, volfram 0.1 mg/kg
V, vanadin 0.1 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, zink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg

I-5 Metaller i polymera material

Paketinfo

Pris: 6 610 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Plast
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 0.5-1 g
Metod: ICP-SFMS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 1270 SEK. Pris tilläggselement: 230 SEK/element. Begär offert vid beställning av mer än 5 element.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.