Paket: 11
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser

Siktanalyser / Jord, slam och sediment

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >2 mm 0.010 %
fraktion 1-2 mm 0.010 %
fraktion 0.5-1 mm 0.010 %
fraktion 0.25-0.5 mm 0.010 %
fraktion 0.125-0.25 mm 0.010 %
fraktion 0.063-0.125 mm 0.010 %
fraktion 0.032-0.063 mm 0.010 %
fraktion 0.016-0.032 mm 0.010 %
fraktion 0.008-0.016 mm 0.010 %
fraktion 0.004-0.008 mm 0.010 %
fraktion 0.002-0.004 mm 0.010 %
fraktion <0.002 mm 0.010 %

Total siktkurva, bas

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: Våtsiktning och laserdiffraktion enl. ISO 11277:2009
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >2 mm 0.010 %
fraktion 1-2 mm 0.010 %
fraktion 0.5-1 mm 0.010 %
fraktion 0.25-0.5 mm 0.010 %
fraktion 0.125-0.25 mm 0.010 %
fraktion 0.063-0.125 mm 0.010 %
fraktion <0.063 mm 0.010 %

Våtsiktning, bas

Paketinfo

Pris: 840 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: Våtsiktning enl. ISO 11277:2009
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >0.063 mm 0.010 %
fraktion 0.032-0.063 mm 0.010 %
fraktion 0.016-0.032 mm 0.010 %
fraktion 0.008-0.016 mm 0.010 %
fraktion 0.004-0.008 mm 0.010 %
fraktion 0.002-0.004 mm 0.010 %
fraktion <0.002 mm 0.010 %

Lasersiktning

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: Laserdiffraktion enl. ISO 11277:2009
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >63 mm 0.010 %
fraktion 31.5-63 mm 0.010 %
fraktion 16-31.5 mm 0.010 %
fraktion 8-16 mm 0.010 %
fraktion 4-8 mm 0.010 %
fraktion 2-4 mm 0.010 %
fraktion 1-2 mm 0.010 %
fraktion 0.5-1 mm 0.010 %
fraktion 0.25-0.5 mm 0.010 %
fraktion 0.125-0.25 mm 0.010 %
fraktion 0.063-0.125 mm 0.010 %
fraktion 0.032-0.063 mm 0.010 %
fraktion 0.016-0.032 mm 0.010 %
fraktion 0.008-0.016 mm 0.010 %
fraktion 0.004-0.008 mm 0.010 %
fraktion 0.002-0.004 mm 0.010 %
fraktion <0.002 mm 0.010 %

Total siktkurva, utökad

Paketinfo

Pris: 2 400 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provmängd: 0.5 - max 5 kg. Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: Våtsiktning och laserdiffraktion enl. ISO 11277:2009
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fraktion >63 mm 0.010 %
fraktion 31.5-63 mm 0.010 %
fraktion 16-31.5 mm 0.010 %
fraktion 8-16 mm 0.010 %
fraktion 4-8 mm 0.010 %
fraktion 2-4 mm 0.010 %
fraktion 1-2 mm 0.010 %
fraktion 0.5-1 mm 0.010 %
fraktion 0.25-0.5 mm 0.010 %
fraktion 0.125-0.25 mm 0.010 %
fraktion 0.063-0.125 mm 0.010 %
fraktion <0.063 mm 0.010 %

Våtsiktning, utökad

Paketinfo

Pris: 1 300 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: diffusionstät påse 18x35 cm
Metod: Våtsiktning enl. ISO 11277:2009
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Siktning upp till 3 kg, 0.063-20 mm i jord slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provkärl: Plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Sedimentering med hydrometermetoden, 0.002- 0.063 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 260 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provkärl: Plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Siktning upp till 3 kg, 0.063-63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 630 SEK / prov
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provkärl: Plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Priset gäller provmänder upp till 3 kg. För större provmänder, beställ ballastsiktning >63mm. Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Ballastsiktning mer än 3 kg, 0.063- >63 mm i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: begär pris
Rabattgrupp: 8
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Siktanalyser
Provkärl: Plastpåse för geotekniska prover och anläggningsjordar
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Lämplig provmängd beror av provets sammansättning, kontakta laboratoriet för information.