Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
PCB 28 0.003 mg/kg
PCB 52 0.003 mg/kg
PCB 101 0.003 mg/kg
PCB 118 0.003 mg/kg
PCB 138 0.003 mg/kg
PCB 153 0.003 mg/kg
PCB 180 0.003 mg/kg
summa PCB 7 0.003 mg/kg

OE-2 PCB i elektroniska komponenter

Paketinfo

Pris: 1 210 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 20 g torrsubstans
Metod: GC-MS