Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Flyktiga organiska föreningar:
bensen 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
summa tetrakloreten och trikloreten
triklormetan (kloroform) 0.1 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
summa trihalometaner 1 0.3 µg/l

Flyktiga organiska ämnen i dricksvatten

Paketinfo

Pris: 1 350 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Vid provtagning för trihalometaner bör 40 ml brun EPA-vial med NaHSO4 tillsatt användas.