Paket: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Kombinationspaket

Kombinationspaket / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Cd, kadmium 0.5 mg/kg
Cr6+, krom(VI) 2 mg/kg
Hg, kvicksilver 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
PBB + PBDE 450 mg/kg

Analys enligt RoHS-direktivet

Paketinfo

Pris: 5 460 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Elektronik
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: Kontakta laboratoriet för information om provmängd.
Anmärkningar: Pris exkl. PBB (polybromerade bifenyler) + PBDE (polybromerade difenyletrar): 2100 kr.
För homogena material tillkommer provberedning 420 kr/prov. För andra provtyper/produkter kontakta kundtjänst i Luleå för information om pris för provberedning.