Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alaklor
atrazin
diuron
isoproturon
simazin

PSP-1a Polära pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 3 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: POCIS (PS Polar)
Metod: LC-MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).